Aktualności - 12 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

Na spotkaniu z prezesem Związku Sybiraków p. Kordianem Borejko rozmawialiśmy m. in. o skierowanym przez Prezydenta RP do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Rozmawialiśmy również o nadaniu rangi państwowej dniu 10 lutego jako "Narodowemu Dniu Pamięci o Ofiarach Golgoty Wschodu", upamiętniającemu wszystkich obywateli polskich zesłanych w głąb ZSRR.