Aktualności - 12 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

Za chwilę zaczynamy 82. posiedzenie Sejmu, które rozpocznie się od ślubowań poselskich. Zmiany w ławach sejmowych są konsekwencją niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ślubowanie złoży 16 nowych posłów. Ponadto Posłowie zajmą się m.in. wyborem nowego wicemarszałka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam Państwa do śledzenia obrad sejmu na stronie www.sejm.gov.pl