Aktualności - 19 Lipiec 2019

Ryszard Terlecki

#Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata, w latach 1976-1986, premiera na uchodźstwie, a następnie w latach 1986-1989 Prezydenta RP na uchodźstwie. 🇵🇱 Kazimierz Sabbat był orędownikiem rozwijania kontaktów politycznych między władzami emigracyjnymi a działaczami opozycyjnymi w ojczyźnie. Wierzył, że społeczeństwo polskie przetrwa okupacje komunistyczną i zachowa tożsamość narodową 🇵🇱.