Aktualności - 25 Kwiecień 2019

Ryszard Terlecki

Dziś Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe, ustawy, która zagwarantuje, że każdy tegoroczny maturzysta będzie miał pewność, że będzie mógł przystąpić do egzaminu dojrzałości. Pokazujemy tym, że państwo nie jest teoretyczne i potrafi szybko reagować w sytuacjach trudnych.💪 fot. Krzysztof Białoskórski