Aktualności - 30 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

Uczestnicy spotkania przewodniczących parlamentów z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej 🇵🇱🇱🇹. Wspólne zdjęcie. Fot. Marta Marchlewska