Aktualności - 30 Maj 2019

Ryszard Terlecki

W Senacie odbyła się dziś konferencja naukowa w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu pt.: „Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości”. W ramach konferencji odbył się panel studencko-doktorancki. Wzięli w nim udział laureaci konkursu, którzy napisali prace na jeden z następujących tematów: - Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym, - Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim, - Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej, - Izby wyższe parlamentów na świecie. Serdecznie dziękuję Panu Stanisław Karczewski Marszałkowi Senatu za zaproszenie i udział w dyskusji 🇵🇱️👍