Aktualności - 5 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt otworzyć w Sejmie wyjątkową wystawę „1989 – Rok Wolności Ludów – Zwycięstwo Wolnego Słowa” ukazującą fenomen wydawnictw podziemnych i ich znaczenie w walce z totalitaryzmem. Ekspozycja prezentuje wybrane tytuły prasy podziemnej, sylwetki jej twórców, działaczy opozycji antykomunistycznej, dysydentów oraz barwną panoramę ruchu wydawniczego w szerokiej, międzynarodowej perspektywie. Na otwarciu wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Sejmową oraz Ośrodek Karta przypomniałem, że Polska ma wielkie tradycje w walce o wolność słów, a dzisiejsze wydarzenie stanowi hołd oddany tym wszystkim, którzy ryzykowali życie, zdrowie, wolność, pracę, studia dla walki o wolne i niezawisłe słowo. fot. Łukasz Błasikiewicz