Aktualności - 6 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

IV dwudniowy Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2019 za nami. W czasie tego wydarzenia w Sejmie i Senacie odbyło się szereg spotkań bilateralnych dotyczących wzajemnych relacji oraz współpracy miedzy krajami. We wtorek 4 czerwca spotkałem się z wiceprzewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Leventem Gökiem oraz z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Bułgarii Emilem Hristovem. Z kolei w środę 5 czerwca spotkałem się z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii Veroljubem Arsicem oraz z wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Boleslavem Pirshtuk. W czasie rozmów zapewniłem delegację serbską o wsparciu Polski dla ich starań o dołączenie do UE. W rozmowie z delegacją Białorusi wskazałem na zbliżające się obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w Lublinie. Rocznica ta powinna być bodźcem do pogłębiania nie tylko współpracy regionalnej i gospodarczej, ale także parlamentarnej w formacie wspólnych zgromadzeń narodowych. Dziękuję za miłe i merytoryczne rozmowy.