Aktualności - 8 Czerwiec 2019

Ryszard Terlecki

W dniach 5-7 czerwca br. wraz z Polsko-Bałkańską Grupą Parlamentarną przebywałem w Albanii 🇵🇱️🇦🇱. Wizyta realizowana była w związku z przewodnictwem Polski w ramach Procesu Berlińskiego, który ma na celu integrację państw Bałkanów Zachodnich z UE. W trakcie rozmów zapewniłem stronę albańską, że Polska opowiada się za jak najszybszym rozpoczęciem rozmów akcesyjnych Albanii z UE i rozszerzaniem Unii Europejskiej o kolejne państwa regionu.