Działalność Sejmowa

VII kadencja Sejmu

 

W VII kadencji Sejmu poseł Ryszard Terlecki zasiada w następujących ciałach parlamentarnych:

  • KOMISJE SEJMOWE

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja Łączności z Polakami za Granicą

  • PODKOMISJE

Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego (zastępca przewodniczącego)

  • ZESPOŁY PARLAMENTARNE

Parlamentarny Zespół Miłośników Historii
Parlametarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny


Na stronie sejmowej posła Ryszarda Terleckiego dostępne są treści interpelacji i zapytań poselskich, wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, oświadczenia oraz zestawienie głosowań.


VI kadencja Sejmu

W czasie VI kadencji Sejmu (2007-2011) poseł Ryszard Terlecki pracował w następujących ciałach parlamentarnych:

  • KOMISJE SEJMOWE

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (od kwietnia 2008)

Komisja Kultury i Środków Przekazu (od lutego 2011)

Komisja ds. Unii Europejskiej (2007- 2008) 

  • PODKOMISJE SEJMOWE

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (od marca 2009)
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (II-III 2010)

  • GRUPY I ZESPOŁY PARLAMENTARNE

Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna
Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek
Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.W ramach uprawnień do indywidualnej kontroli działań rządu poseł Ryszard Terlecki wystosował:
37 INTERPELACJI i 13 ZAPYTAŃ POSELSKICH


INTERPELACJA
 dotyczy spraw ogólnokrajowych o dużej doniosłości społecznej, zaś odpowiedź na nią może stać się przedmiotem plenarnej debaty w Izbie

Problemy najczęściej poruszane przez posła Terleckiego:

- sytuacja w oświacie -
reforma programowa, awans zawodowy nauczycieli, egzaminy maturalne, szkolnictwo specjalne, przeciwdziałanie agresji w szkołach

- sytuacja w służbie zdrowia -
refundowanie pobytu w sanatoriach, kasy rachunkowe dla lekarzy, prywatyzacja branży ortopedycznej, urządzenia do wykrywania nowotworów

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości - 
weryfikacja pełnomocnictw, wypowiedzenie umowy najmu, opłaty notarialne

- polityka socjalna -
mieszkania dla rodzin, łagodzenie skutków bezrobocia, opieka nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie dla kombatantów

- prowadzenie działalności gospodarczej -
koszty rejestru w KRS, polityka informacyjna PARP

 ZAPYTANIE dotyczy spraw bardziej szczegółowych, często lokalnych i służy zdobyciu konkretnych informacji do działalności posła w regionie. 

Poseł Terlecki zabiegał o informacje w następujących sprawach:

- funkcjonowanie Szpitala specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie
- planowana likwidacja Komendy Powiatowej Policji w Krakowie
- prywatyzacja Chemobudowy-Krakow SA
- Muzeum Lotnictwa Polskiego
- zagrożenie likwidacją Muzeum Polskiego w Rapperswil
- terapia dla chorych na nowotwór nerki
- kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- rodzaje tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie
- procedura podpisania rozporządzenia zmieniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Na stronie sejmowej posła Ryszarda Terleckiego dostępne są teksty interpelacji i zapytań wraz z odpowiedziami, treści wystąpień posła na posiedzeniach Sejmu oraz zestawienie głosowań.